Реклама

Рекламни Тарифи

Рекламни Тарифи 2019

Публикуване на ПР материал – 500 лева
Публикуване на интервю – 650 лева
Публикуване на репортаж – 250 лева
Публикуване на топ новина – 300 лева
Публикуване на очерк – 500 лева
Публикуване на малки новини – 250 лева
Публикуване на прес съобщение – 250 лева
Позициониране на банер – 250 лева

* Цените са без ДДС

* Цените важат и за политическа реклама

* При пакетни услуги е допустимо корекция в основните цени по тарифата по споразумение между страните, изразено писмено

Телефон: 089/3050 544