Говорителят на ЦИК Александър Андреев

Говорителят на ЦИК Александър Андреев даде сензационно интервю за Информационна агенция News24bg.com за готовността на специализирания орган за местния вот в неделя.

Интервю на журналистът Тодор СТЕФАНОВ, News24bg.com

Информационна агенция News24bg.com: Г-н Андреев, в неделя е първи тур на местния вот. Готова ли е Централната избирателна комисия за изборите?

Александър Андреев: ЦИК в момента има готовност за провеждането на изборите. Приехме всичките принципни решения. Беше извършено към момента обучението на общинските избирателни комисии. В момента тече обучението от Общинските избирателни комисии към секционните. Считам, че необходимата организация, която предстоеше да бъде направена от страна на ЦИК и която ние в момента сме направили позволява да кажем, че ЦИК е готова за местния вот.

Информационна агенция News24bg.com: Сработиха ли се членовете на новосъставената комисия след европейските избори?

Александър Андреев: ЦИК работи пълноценно с всички членове на комисията. Те работят в екип, разглеждат се своевременно и в законоустановените срокове всички преписки, които трябва да бъдат докладвани и които са включени в дневния ред, било то по отношение на жалби и сигнали, или принципни решения, или готвенето на методически указания към общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии. Работата протича нормално, няма затруднения и или какъвто и да било проблем във връзка с работата на ЦИК.

Информационна агенция News24bg.com: Преди дни тръгнаха първите камиони с бюлетини. Доставени ли са вече бюлетините в цялата страна?

Александър Андреев: Бюлетините са доставени и там, където има допълнителен тираж, който трябва да бъде направен, ще бъде направен. Самият процес по доставката на бюлетините протича съгласно графика, който е приет за предаването от печатниците, които изработват бюлетините и съответно превозването им. Целта е в деня преди изборите да бъдат разпределени на секционните избирателни комисии навсякъде в страната и да започнем нормално изборния ден на 27 октомври.

Информационна агенция News24bg.com: В колко области вече пристигнаха бюлетините?

Александър Андреев: Към момента не бих могъл всичките да ви ги кажа, все пак това са 28 областни града, в които се разпределят. Там, където областната администрация, не може да осигури съхраняването на едно място, ги разпределя по общините. Вече почти навсякъде те са доставени или в днешния ден ще бъдат доставени в областните администрации.

Информационна агенция News24bg.com: Каква е координацията на ЦИК с правоохранителните институции?

Александър Андреев: С всички институции, които са ангажирани с изборния процес, ЦИК проведе необходимите срещи и постоянно поддържа контакт, включително с правоохранителните органи, в това число с МВР, ВКП и главният прокурор. Навсякъде са дадени необходимите указания за създаването на организацията, така че в изборния ден да има дежурни както в районите управления на МВР, така и в районните прокуратури, които да приемат сигнали и жалби във връзка с нарушения в изборния процес, които са от тяхната компетентност, както и да могат да осигурят охраната на изборните помещения след като те бъдат подготвени и съответно СИК да ги предаде на органите на МВР за охрана до изборния ден. В тази връзка считам, че координацията и сътрудничеството на всички институции, които са ангажирани с изборите, е нормална. Ние благодарим на всички тях за оказаното съдействие, когато е потърсено такова и е била необходима тяхната ангажираност.

Информационна агенция News24bg.com: Споменахте, че ЦИК реагира своевременно на жалби и сигнали. Получавате ли сигнали за купуване на гласове и кои общини касаят те?

Александър Андреев: В ЦИК дори и да пристигнат такива сигнали, не са от нашата компетентност. Не са от компетентността на общинските избирателни комисии. Те трябва да бъдат адресирани до органите на МВР и съответно прокуратурата, които да извършат своите проверки и ако установят наличието на извършено престъпление, да предприемат необходимите действия съгласно Наказателно-процесуалния кодекс за разкриването на това престъпление и цялото производство, което произтича по НПК. В тази връзка в ЦИК не са пристигали такива сигнали. Дори и да пристигнат, ние ще ги препратим. В общинските избирателни комисии сигурно са получени, но във всички случаи те не са компетентни да се произнесат по тези въпроси.

Информационна агенция News24bg.com: До вчера бе срокът избирателите с трайни увреждания да подадат заявление, за да гласуват в подвижна секция. Колко ще са подвижните секции в страната?

Александър Андреев: Към момента нямаме такава информация по отношение на образуваните секционните избирателни комисии с подвижна избирателна кутия. Срокът беше до вчера за подаване на заявленията. В днешния ден трябва да бъдат обработени и тези заявления, за да може там, където е необходимо и е по-голям броят, да бъде увеличен броят на секционните избирателни комисии. В момента, в който е окончателен техният брой, ние ще го съобщим или в рамките на следващия брифинг, или след това като информация.

Информационна агенция News24bg.com: Колко най-малко трябва да са избирателите с трайни увреждания, за да се образува такава подвижна секция?

Александър Андреев: За да може да бъде образувана подвижна избирателна секция е необходимо да има минимум 10 подадени заявления. В случаите, в които заявленията са повече за едно населено място, е възможно да бъдат открити повече от една секция. Такава секция е възможно да не може да обиколи всички избиратели, които са включени в списъка и желаят да гласуват. Това изисква необходимото време. Тази секция се движи с превозно средство. Това съответно поставя въпрос за техническото време до всеки един адрес, където е избирателят, за да може той да упражни правото си на глас. Ето защо на определени места е възможно и се разкрива повече от една СИК за обслужването на избирателите, които са подали заявления.

Информационна агенция News24bg.com: Желаете ли да добавите нещо?

Александър Андреев: Информацията, която е необходима избирателите да знаят за гласуването. Това е как да гласуват правилно, да бъде отчетен техният глас като действителен, а именно с Х или V в квадратчето пред съответната партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат. И когато желаят да изразят своето предпочитание с Х или V в кръгчето с номера на кандидата от кандидатската листа за общински съветници на дадената партия, коалиция или местна коалиция, да съблюдават при влизането в изборното помещение. Преди това да се информират за кого желаят да дадат правото си на глас и да гласуват, както и да внимават дали е поставен вторият печат върху бюлетината на гърба, дали тя се откъсва пред тях. Това са всички тези елементи от процеса на гласуването, които са съществени така че бюлетината да е действителна и гласът на избирателя да бъде отчетен като такъв.

КОМЕНТИРАЙ РЕЗ ФЕЙСБУК
loading...

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук